logo

Poster en woordenboek OPP impuls

Poster en woordenboek OPP impuls
VSO Impuls, Loes Verbeek

Binnen Impuls wordt er gewerkt vanuit het OntwikkelingsPersPectief (OPP). De termen die in dit OPP gebruikt worden, zijn niet voor alle medewerkers duidelijk. De opdracht die ik heb gekregen van de schoolleider was: Verduidelijk ons OPP in woord en beeld. Met als doel de samenhang tussen de verschillende onderdelen aan te geven en eenduidigheid in terminologie te realiseren.

Contactpersoon: Loes Verbeek
E-mail: L.Verbeek@ogbuitengewoon.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017