logo

Team thuiszitters

Team thuiszitters
Altra Onderwijs, Elske De Kanter

Het hoofddoel is: geen jongere meer thuis zonder onderwijs. Team thuiszitters zet in op het vinden (of laten behouden) van een passende plek voor de jongere; een omgeving waar de jongere onderwijs kan volgen, en daardoor onderdeel uitmaakt van de maatschappij.

Team thuiszitters is een integrale aanpak waarbij het onderwijsperspectief leidend is. In het team zitten docenten, jeugdhulp medewerkers (systemische achtergrond) en GZ psychologen (bekend met specifieke leerproblematiek) en een psychiater. De docent geeft onderwijs als middel om de jongeren weer perspectief te laten zien en een plan met school, de jongere en het gezin te maken om weer aan te kunnen sluiten bij het juiste uitstroomperspectief.

Als het nodig is wordt er diagnostiek uitgevoerd en wordt een ondersteuningsplan voor de school opgesteld. Met jongere, gezin en school wordt systeemgericht gewerkt om de stappen te kunnen zetten die nodig zijn om weer in klassenverband mee te kunnen doen. Ook het aanleren van sociale en schoolse vaardigheden speelt daarbij een belangrijke rol.

Doel is om onderwijs en jongere weer bij elkaar te brengen. Uitgangspunt is: “wat is hiervoor nodig’. Er wordt een gezamenlijk plan opgesteld met alle betrokken met oog voor en sturing op het proces. Dit begint soms met hele kleine stapjes. Door onderwijs (perspectief) als uitgangspunt te nemen, wordt er aangesloten bij de normale leefwereld van jongere en gezin, en hiermee ook vaak bij de motivatie.

Contactpersoon: Elske De Kanter
E-mail: e.de.kanter@altra.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017