logo

1 op 1 klas

1 op 1 klas
De Korte Dreef

In de 1 op 1 klas wordt onderwijs geboden aan een doelgroep die tot voor kort geen onderwijs volgde wegens handelingsverlegenheid van “reguliere” vormen van voortgezet (speciaal) onderwijs, zowel cluster 3 als 4 onderwijs.

  • De 1 op 1 Klas biedt kleinschalig onderwijs, waarbij continue nabijheid van docenten wordt gegarandeerd. Dit in de vorm van één op één begeleiding.
  • De 1 op 1 Klas is een klas van maximaal 6 leerlingen en een fulltime aanwezigheid van 3 man personeel: leerkracht – leraar ondersteuner – agogisch medewerker.
  • De 1 op 1 Klas biedt een onderwijsprogramma op maat; zowel didactisch als pedagogisch. Elke leerling heeft een individueel lesprogramma, op maat gemaakt!
  • De 1 op 1 Klas gaat onophoudelijk op zoek naar mogelijkheden van de leerling in plaats van de onmogelijkheden, met als doel de leerling in zijn krachten te zetten.
  • De 1 op 1 Klas heeft expertise op het gebied van zeer complexe gedragsproblematiek en sociaal emotionele ontwikkelingsproblematiek.
  • De 1 op 1 Klas werkt met een lesrooster wat bestaat uit een combinatie van theorie en praktijklessen.
  • De 1 op 1 Klas biedt onderwijs aan in een lesruimte die zeer overzichtelijk is en waar elke leerling te allen tijde in het zicht is.
  • De 1 op 1 Klas werkt regio overstijgend. Leerlingen uit diverse samenwerkingsverbanden kunnen aangemeld worden voor de 1 op 1 Klas.

Het uitgangspunt / de Visie van de 1 op 1 Klas: 1. Kansen creëren: 2. Respect: 3. Veiligheid:

Het eerste doel is om een schoolritme op te bouwen binnen een veilig pedagogisch klimaat. Wanneer de leerling zich vertrouwd voelt, zal de didactiek een plaats krijgen in het onderwijs aanbod.

Contactpersoon: Herman Pol
E-mail: h.pol@sg-dekortedreef.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015