logo

Adremo klas plus

Adremo klas plus
De Kom

Voor kinderen met een ernstige motorische/meervoudige beperking die als gevolg daarvan geen handfunctie en geen spraak hebben en zonder specifieke hulpmiddelen niet deel kunnen nemen aan het onderwijs is de Adremo stoel ontwikkeld, de rolstoel met hoofd-voetbediening.

4 dagdelen per week komen leerlingen bijeen in de Adremo klas om te oefenen en leren omgaan met een elektrische rolstoel met hoofd-voetbediening (Adremo) en zo te leren rijden. Daarnaast leren ze om te gaan met een hoofdsteun als alternatieve bediening om zo een communicatie apparaat te bedienen (spraakcomputer), elektrische apparatuur, aangepast speelgoed, aangepaste muziekinstrumenten, een PC.

Ook leerlingen die andere bedieningen leren, zoals oogbesturing, kunnen deelnemen in de klas. Verder staat de Adremo klas open voor gastleerlingen die niet (meer) op school zitten. Vandaar de toevoeging Plus.

Het leren van de Adremo vaardigheden, nodig voor het kunnen deelnemen aan onderwijs, is een lang en intensief (en dus duur) traject. Het project heeft als doel het onderwijs aan deze groep structureel naar een hoger plan te tillen. De lessen worden vorm gegeven door 2 fysiotherapeuten, 2 logopedisten, 1 ergotherapeut en een leerkracht. Onderwijs en therapie worden geïntegreerd aangeboden, wat het mogelijk maakt om intensief (4 dagdelen) en effectief te trainen.

Voor deze groep leerlingen maakt het al dan niet kunnen omgaan met de Adremo hulpmiddelen het grote verschil tussen niets en iets: tussen erbij zitten en kijken naar anderen tot zelf iets kunnen leren, communiceren, zich ontwikkelen en actief meedoen.

Verder heeft de projectgroep zich tot doel gesteld de expertise binnen de Kom aan te bieden aan andere scholen/instellingen, om meer leerlingen met deze onderwijsvraag te bereiken. Daarnaast willen we scholing/begeleiding aanbieden aan uitstroomplekken, zodat de leerling in de Adremo stoel zich kan blijven ontwikkelen als hij van school gaat.

Contactpersoon: Thea Claassen
E-mail: t.claassen@de-kom.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015