logo

Altra werkt!

Altra werkt!
Altra

Niet alle leerlingen passen in een ‘schoolse’ omgeving. Niet alle leerlingen zijn in staat om een startkwalificatie te halen. Ook deze leerlingen willen we perspectief bieden op een mooie toekomst: een baan, ook voor jongeren zonder startkwalificatie. Altra Werkt! begeleidt deze jongeren naar betaald werk.

Onze doelgroep bestaat uit doeners en die leren het beste van directe ervaring. Waarin verschilt leren op de werkvloer van leren op school? De jongeren nemen zelf het initiatief, niet de leraar. Ze draait mee in een volwassen omgeving in samenwerking met collega’s. De jongeren kunnen het geleerde onmiddellijk in de praktijk brengen en hebben daarom geen reden om te twijfelen aan het nut van het geleerde. Door het leren op de werkvloer kunnen jongeren zich stap voor stap duurzaam ontwikkelen.

Maximaal vier dagen per week lopen de jongeren stage of werken ze, daarnaast volgen ze één dag per week onderwijs. Onder intensieve begeleiding van een werkbegeleider (een medewerker van een bedrijf of instelling) werken de jongeren aan het ontwikkelen van hun competenties. De coach van Altra Werkt! zorgt voor ondersteuning van de jongere én van de werkbegeleider. Zo krijgen de jongeren, stukje bij beetje, zelf inzicht in hun eigen leerproces. De ervaren medewerkers van bedrijven en instellingen en de coach nemen de jongeren aan de hand bij hun leerproces.

De coaching van Altra Werkt! is erop gericht dat de jongere zelf een oplossing zoekt. De zorgverlening staat in het teken van het verschuiven van een probleemgerichte naar een oplossingsgerichte denkhouding en het versterken van de vaardigheden van de jongere. Daarnaast kan Altra Werkt! gerichte trainingen aanbieden.

Contactpersoon: Michel Verbruggen
E-mail: m.verbruggen@altra.nl

Download het aanmeldformulier
Download de factsheet Altra Werkt!

Datum:juni 29, 2015