logo

Bal spécial

Bal Spécial
De Onderwijsspecialisten

Om met name de structurele kunst- en cultuurtoeleiding van onze leerlingen te stimuleren en zichtbaar te maken, hebben De Onderwijsspecialisten en Introdans het plan opgevat om met elkaar een groot tweejarig dansproject aan te gaan. Onder de titel BAL SPÉCIAL gaan jaarlijks 10 scholen en 10 groepen met de docenten van Introdans Interactie samen werken aan een onderdeel van een grote choreografie. De 10 scholen, een (bewuste) mix van Cluster 3 en Cluster 4 scholen, gaan deze op de slotdatum presenteren als voorstelling in het theater. De choreografie wordt door choreograaf Adriaan Luteijn in samenwerking met het docententeam en de leerlingen gemaakt.

De eerste zeer succesvolle eindvoorstelling heeft op woensdag 3 juni jl. in Schouwburg Amphion, Doetinchem, plaatsgevonden.

Wat heeft het opgeleverd:

Leerlingen hebben letterlijk hun grenzen verlegd. Leerlingen van verschillende leeftijden én met verschillende beperkingen hebben constructief samengewerkt.

Personeel en begeleiders van de leerlingen hebben gezien en gemerkt hoe het is om met een professionele partij als Introdans samen te werken. Daarnaast hebben zij ook gezien wat dit voor meerwaarde voor de leerlingen heeft.

Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen was het project een ‘eye-opener’. Bal Spécial gaf hun een prachtig inzicht in de eventuele vrijetijdsmogelijkheden van hun kind.

Het belang van kunst- en cultuur voor leerlingen met een beperking is andermaal en erg positief voor het voetlicht gebracht. Dit niet alleen bij de leerlingen en het personeel van de scholen zelf, maar ook bij ouders, belanghebbende partijen en regionale overheden.

Het concept ‘Bal Special’ is daarnaast overdraagbaar. Volgend jaar komen de overige scholen van De Onderwijsspecialisten aan de beurt, maar Bal Spécial zou regionaal of landelijk ook navolging kunnen krijgen

Contactpersoon: Nico Teunissen
E-mail: n.teunissen@deonderwijsspecialisten.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015