logo

Boris Boer

Project prentenboek visualiseren/ musical Boer Boris
ZMLK-school de Ark

Vanuit de historie van voorlezen tijdens de nationale voorleesweken is er een ontwikkeling op gang gebracht waarbij ouders en logopedisten op de Ark een echte musical maken en spelen. Dat is een echte traditie geworden. De logopedisten maken zelf liedjes, daar worden ook picto-zinnen van gemaakt. Deze liedjes zijn speciaal voor de leerlingen gemaakt. In de logopedische groepslessen wordt het verhaal al uitgebeeld en gezongen zodat de leerlingen het verhaal goed kennen. Hierbij worden ook gebaren gemaakt. De leerkracht van de spelbegeleiding heeft een organisatorische rol. Alle leerlingen helpen mee met de aankleding van het decor. De ene klas maakt de bloemen en de andere klas maakt de vissen.

De trainingen in sociale vaardigheden worden verwerkt in het thema van de musical.

Veel van de leerlingen hebben veel moeite met het begrijpen van taal en om zichzelf duidelijk en verstaanbaar te maken. Door een muziek-verhaal als Boer Boris regelmatig terug te zien. Krijgen zij een enorme taalstimulatie. Taal is de basis van communicatie en een basis voor het leren. De taalontwikkelingsleeftijd van onze leerlingen op het SO ligt rond de anderhalf tot 7 jaar.

Omdat de musical wordt opgenomen, kunnen leerlingen deze regelmatig terug bekijken. Zowel thuis als op school. De leerlingen leren hierdoor gebaren, kunnen de tekst helemaal meezingen en belangrijke lessen uit het verhaal worden eigen gemaakt. https://youtu.be/BF8qA7ge6T0

Logopedie, speltherapie, ouders, vrijwilligers (muzikant) leerkrachten en de leerlingen zelf dragen allemaal bij aan een prachtig eindresultaat met als doel extra leermateriaal voor henzelf en voor toekomstige leerlingen.

Contactpersoon: Annemieke Bastiaans
E-mail: fonbas@telfort.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015