logo

Bruggen bouwen

Bruggen bouwen
De Aloysius Stichting

 

Bruggen Bouwen verbetert de doorstroom, examinering en certificering van VSO-leerlingen die verder willen leren in het MBO of na het VSO gaan werken. Dit gebeurt door nauwe samenwerking en afspraken met MBO-scholen, rekening houdend met de regionale samenwerkingen, over:

  • een methodiek van vroegmeting en –melding
  • afspraken over het meten van leerbaarheid, schoolbaarheid en de validering van aanwezige kennis en vaardigheden en examinering (gaan werken met vaste contactpersonen, het gebruik van één taal en zoveel mogelijk werken met standaarden en branchekwalificaties)
  • toewerken naar een gemeenschappelijk centraal regionaal punt voor LOB en doorstroom binnen de Aloysius-scholen (professioneler en goedkoper)
  • doorlopende begeleiding vanuit VSO in het MBO
  • gaan werken met een gemeenschappelijk e-portfolio waarop VSO en MBO docenten en begeleiders toegang hebben
  • een symbiosemodel om als VSO en ROC gezamenlijk leerroutes of onderdelen hiervan uit te voeren en voorzieningen en expertise te delen (praktijklokalen, begeleiding en diplomering, regelen stages en leerwerkplekken)

Bruggen Bouwen verbetert de samenwerking tussen ROC’s en VSO die de laatste tijd steeds meer onder druk staat. Het voorkomt selectie aan de poort bij ROC’s, biedt leerlingen waar mogelijk altijd een civiel erkend (deel)certificaat of diploma en zorgt voor een efficiënter gebruik van voorzieningen en expertise vanuit VSO en MBO.

Contactpersoon: José Houben
E-mail: jose.houben@aloysiusstichting.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015