logo

Creatief schrijven

Creatief schrijven (en autisme)
Tom van Duuren

Creatief Schrijven laat de veelal kwetsbare leerlingen van Mariendael talenten ontdekken waar ze zelf het bestaan niet van wisten. Deze uitingsvorm verschaft hen zelfvertrouwen en plezier. Zelfs ouders weten niet hoe goed en mooi hun kinderen kunnen schrijven. Het is natuurlijk geweldig dat ze dat zien middels hun schrijfwerk of presentatie tijdens het cultuurfestival.

Door lessen in Creatief Schrijven leren leerlingen zichzelf (beter) kennen, uiten en presenteren. Het vergroot hun wereld en zelfvertrouwen. Het is een breed aanbod geworden voor beginners en gevorderden. Het bestaat uit diverse vormen van poëzie, column schrijven, dagboek schrijven, in tweetallen schrijven, schrijven n.a.v. een foto, voordracht, visuele poëzie, poëzie en tekenen/muziek, enz.

Veel leerlingen die de lessen Creatief Schrijven volgen, doen mee aan het jaarlijkse cultuurfestival dat bij ons op school wordt georganiseerd. De veilige omgeving, de kleinschaligheid en het vertrouwen dat de leerlingen krijgen, doet hen vaak naar grote hoogten stijgen. Waarbij opgemerkt dient te worden, dat dit geen doel is, maar het gevolg van een groeiproces van de leerling.

Het blijkt dat leerlingen zich beter gaan ontwikkelen, meer zelfvertrouwen krijgen als zij een vorm hebben gevonden waar ze zich prettig bij voelen. Het blijkt tevens op het gebied van psycho-educatie een belangrijke rol te spelen.

Leerlingen ontdekken hun talenten en kunnen zich op deze vaak non-verbale wijze beter uiten en presenteren. Daarnaast stimuleert het leerlingen om in hun vrije tijd te gaan schrijven. Er zijn leerlingen die door Creatief Schrijven in de publiciteit zijn gekomen middels een uitgave van een verhaal of gedicht.

Contactpersoon: Tom Van Duuren
E-mail: t.vanduuren@mariendael.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015