logo

De SI klas

De SI klas
P.I. School Hondsberg

De invloed van een sensorisch waardevol klimaat levert een positieve bijdrage aan zowel de leerprestaties als het leergedrag van leerlingen met stoornissen binnen het autistisch spectrum.

Het instrument Sensory Profile Checklist (Revised) van Bogdashina (2004) heeft Susan Teunissen meer inzicht gegeven in de verschillende zintuiglijke informatiekanalen van een mens en hierdoor kwam ze tot het besef dat problemen in de prikkelverwerking zoveel meer betekent dan enkel het bieden van een schotje, koptelefoon of verzwaringsvest. Zij is zich gaan realiseren dat zij in haar lesaanbod onvoldoende rekening hield met de verschillende vormen van input van informatie: de lessen zijn, zoals bij de meeste leerkrachten, erg verbaal, al dan niet visueel ondersteund.

Te weinig maakte ze gebruik van het proprioceptieve en vestibulaire systeem van leerlingen (bewegend leren). Zij is zich gaan realiseren dat ze veel meer informatiekanalen van het kind aan kan spreken tijdens het geven van onderwijs, meer dan alleen de verbale informatie.

Zij is een onderzoeksproject gestart waarbij het onderwijsklimaat sensorisch waardevol is gemaakt. Er zijn aanpassingen gedaan in ruimte, middelen en materialen. Aanpassingen zijn bijgehouden en gedocumenteerd.

De resultaten zijn hoopgevend. Zowel het leergedrag als de leerprestaties zijn van alle leerlingen verbeterd. Onder het leergedrag wordt verstaan: de motivatie, concentratie en taakgerichtheid. De leerprestaties zijn bij alle leerlingen in de 1-meting meer gegroeid dan in de 0-meting.

In dit project wordt uitgegaan van de mogelijkheden van een leerling door aan te sluiten bij individuele behoeften. De kracht van dit onderzoek zit hem in het gegeven dat dure materialen niet nodig zijn om een omgeving sensorisch waardevol te maken. Met simpele materialen kan hetzelfde effect beoogd worden. Deze manier van onderwijs is innoverend en sluit aan bij het gedachtegoed van passend onderwijs.

Dit project is het afgelopen jaar tevens genomineerd geweest voor de Hermen J. Jacobsprijs.

Contactpersoon: Suzan Teunissen
E-mail: suzanteunissen@hotmail.com

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015