logo

3e Prijs Project Speciaal 2013

De Variant
(V)SO Mikado

De Variant is een onderwijszorgarrangement en begeleidingsmethodiek voor leerlingen met een verstandelijke beperking en ernstig complexe psychiatrische stoornissen (o.a. (combinaties van) hechtingsstoornissen, ODD, ADHD, Autisme, MCDD), wat zich uit in externaliserend probleemgedrag (verbale en fysieke agressie).Binnen SO en VSO Mikado is hiervoor een speciale onderwijs/zorgklas gevormd.

Het doel van dit onderwijsarrangement is dat leerlingen in de Variant leren om handvatten te krijgen in het omgaan met hun psychiatrische problematiek, inzicht te krijgen in het leren hanteren van emoties, leren herkennen van stress en spanning, zodat ze op tijd aan kunnen geven op welke wijze ze ondersteuning nodig hebben. Het uiteindelijke doel is om de leerlingen zoveel als mogelijk vanuit een beheersmatige wijze van begeleiden, weer de regie over hun eigen leven terug te geven. Stap voor stap leren de leerlingen weer mee te doen in een reguliere groep binnen SO VSO Mikado.

contactpersoon: Marja Pasman
e-mail: m.pasman@mikadoschool.nl

Datum:oktober 08, 2013