logo

De Werkruimte

De Werkruimte
Altra, Mare Van der Velden

De Werkruimte is een onderwijszorgarrangement voor leerlingen die al lange tijd het vertrouwen in school en zichzelf zijn kwijtgeraakt. Middels een brede keuze aan onderwijsprogramma’s en integrale aanpak proberen we ze weer in hun kracht te zetten. Het eerste grootste doel binnen de werkruimte voor leerlingen is gericht op het sociaal/emotioneel weer in balans komen. Samen met hen en de GGZ wordt bij elke leerling de beginsituatie rondom sociaal emotioneel functioneren bepaald, wordt de gewenste situatie uitgevraagd en word gekeken wat er allemaal al goed gaat. Vanuit die situatie worden de vervolgstappen met elkaar bepaald. Afgesproken is met de GGZ dat we intensief samenwerken tav de voortgang van de doelen en we binnen de werkruimte de focus op onderwijs leggen. Immers is dat waar leerlingen gemotiveerd voor zijn en hen perspectief biedt op een betere toekomst.

De Werkruimte biedt leerlingen een enthousiast en professioneel team van 4 personen in een vaste veilige en uitdagende leeromgeving met verschillende onderwijs keuzemogelijkheden. Het eerste doel is aanwezig zijn, het ‘verdragen’ van het weer op school zijn, het in zelfbepaalde stappen weer meedoen met de lessen en het zicht krijgen op perspectief. Door de inzet van verschillende keuzemogelijkheden gericht op de onderwijsbehoeftes van leerlingen kunnen leerling hun eigen volgende stap bespreken. Van ‘er zijn’, tot ‘actief meedoen’. We gaan er vanuit dat met het aangeboden programma en de manier van coachen leerlingen weer hun motivatie en kracht hervinden. Het uiteindelijke doel is het weer perspectief krijgen op een plek in de maatschappij middels onderwijs en het vervolgstappen maken richting een reguliere onderwijssituatie.

De aanpak van de Werkruimte heeft zich vertaald in een aantal uitgangspunten:

  • Iedere jongere wil van nature leren en zich ontwikkelen tot een volwaardig burger
  • Iedere jongere is op zijn eigen manier in staat tot leren; sommige jongeren hebben een aangepaste omgeving nodig om tot leren te komen
  • We leggen de nadruk op persoonlijke ontwikkeling. (wie was ik ook alweer)
  • Iedere jongere leert het meeste als hij uitzicht heeft op een passende plek die kansen biedt
  • We gaan uit van de eigen kracht van leerlingen
  • We zorgen voor een gevarieerd en uitdagend programma met voldoende keuzemogelijkheden waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen
  • We werken oplossingsgericht met de focus tot het ontwikkelen van vaardigheden
  • De basiscompetenties autonomie, relatie en competentie staan centraal

Met een combinatie van leren binnen een veilige setting, coaching, onderwijs en maatwerkprogramma’s haalt de Werkruimte het beste uit deze jongeren.

Een van een maatwerk onderwijs onderdeel is het aanbieden van thema’s gericht op het aanleren van vaardigheden. Hier hebben we met elkaar een uitgebreid programma voor gemaakt.

Contactpersoon: Mare Van der Velden
E-mail: m.van.der.velden@altra.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017