logo

Doorlopende leerlijnen HUB DGM

Doorlopende leerlijnen HUB DGM
Logos-gebruikersgroep, Daniëlle Lulofs

We werken doelgericht aan de ontwikkeling van leerlingen door diverse leerlijnen. Bij de overstap van Logos naar Edumaps werd duidelijk dat het moeten putten uit diverse typen leerlijnen de praktische werkbaarheid, het snel schakelen tussen leerroutes en het bieden van een verlaagd of verhoogd aanbod bemoeilijken. Dit herhaalt zich bij de overstap naar het VSO. Tevens maakt het ons leerlingvolgsysteem onnodig complex. Bovendien wilden we aansluiten bij het landelijk doelgroepenmodel en zo de aansluiting met het regulier onderwijs blijven zoeken. Als basis is hiervoor een stroomplan gemaakt waarbij de eindtermen van het landelijke doelgroepenmodel aangehouden zijn. Hierbij is dit voor alle leerlingen op alle leeftijden gelijk getrokken. Dus op technisch lezen en leren leren wordt een zelfde niveau nagestreefd bij een leerling met een bepaalde leeftijd binnen eenzelfde leerroute.
Het doel van deze ontwikkeling is werken met een doorgaande leerlijn voor alle leerlingen van 4 t/m 18 jaar. De bestaande leerlijnen hebben we gebruikt en versimpeld (minder doelen, geen tussencategorieën) waardoor het wel of niet behalen van een doelenpakket eenvoudiger is te bepalen voor leraren.

Contactpersoon: Daniëlle Lulofs
E-mail: d.lulofs@hubnoordbrabant.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 05, 2019