logo

Geen kind tussen wal en schip!

Geen kind tussen wal en schip!
Orthopedagogisch behandelcentrum Jan Pieter Heije en De Vaart/ Vierbeek College, Tanja van Manen en Margriet Knipping

Orthopedagogisch behandelcentrum Jan Pieter Heije en De Vaart/Vierbeek College streven ernaar om voor iedere jongere wonen, onderwijs en vrije tijd af te stemmen op de individuele behoefte van de jongere. In de praktijk blijkt dat het huidige onderwijsaanbod voor sommige jongeren onvoldoende aansluit op de zeer specifieke begeleidingsbehoeften. Jongeren gaan om verschillende redenen niet (volledig) naar school waardoor het aan een structureel dagprogramma ontbreekt. Zo zijn er kinderen die met volledige leerplichtontheffing op de groep worden aangemeld; zelfs al in de SO-leeftijd… Daarnaast zijn er steeds meer kinderen die al langere tijd (meerdere jaren) niet of vrijwel niet naar school toe zijn gegaan. Gevolgen hiervan zijn onder andere achterstanden op didactisch gebied, voortijdige schooluitval, risico op volledig verzuim en een dreigend sociaal isolement.

Jan Pieter Heije en De Vaart/Vierbeek College hebben de handen ineen geslagen om voor iedere jongere onderwijs te realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat jongeren de mogelijkheid krijgen om te leren in de meest brede zin van het woord. Immers, schoolbanken zijn geen voorwaarde om tot leren te komen.

Impuls biedt extra (individuele) behandeling gericht op persoonlijke doelen om uiteindelijk iedere jongere zo volledig mogelijk te laten deelnemen aan onderwijs.
De Schakel biedt jongeren die niet (volledig) naar school gaan en die (op die momenten) niet leerbaar zijn zich op dit gebied verder te ontwikkelen, een begeleide zinvolle daginvulling.

Door het inzetten van De Schakel hebben jongeren een zinvolle invulling van de schooldag. Er wordt niet gewerkt met individuele behandeldoelen, maar er wordt tijdens schooltijden een programma geboden dat aansluit bij de behoeften van deze doelgroep. Op deze manier wordt indirect toch gewerkt aan zaken als kunnen ontspannen, sociale vaardigheden, jezelf kunnen vermaken etc. De Schakel zal gecombineerd worden met het volgen van onderwijs, eventueel met ondersteuning vanuit Impuls. Waar mogelijk stromen jongeren bij De Schakel uit, wanneer zij in staat zijn om volledig onderwijs te volgen of als een andere vorm van bijv. dagbesteding gewenst is.

Contactpersoon: Tanja van Manen
E-mail: t.vanmanen@vierbeekcollege.nl

Contactpersoon: Margriet Knipping
E-mail: m.knipping@vaart-oosterbeek.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 05, 2019