logo

Gewoon Mediawijzer

Gewoon Mediawijzer
VSO De Ziep, Anja van den Berg

Wat is er aan de hand?
Op VSO De Ziep wordt aan zeer moeilijk lerende jongeren les gegeven. De school ervaart dat de leerlingen erg kwetsbaar zijn als het gaat om het gebruik en begrip van digitale media en dat de mogelijkheden die media juist aan deze jongeren bieden, nog niet optimaal worden benut. De Ziep vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan ‘mediawijsheid’: de kennis en vaardigheden die de leerlingen in staat stellen deel te nemen aan de moderne (media)samenleving.

Wat is ons idee?
Vooral belangrijk is het gesprek over media(gebruik). Blijven praten met de leerlingen, en blijven herhalen. Want waar een andere normaal intelligente leerling één keer de fout in gaat met een verkeerde foto uploaden, doen deze kwetsbare jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking dat soms wel tien keer of meer.

We weten dat oordelen en verbieden niet het gewenste effect heeft. In plaats daarvan kun je beter vragen naar ervaringen met en ideeën over wat leerlingen online meemaken. En als er iets vervelends gebeurt, hoe zouden ze dat dan de volgende keer aanpakken? Door een open houding en communicatie in stand te houden kunnen mogelijkheden worden benut en kan preventief omgesprongen worden met mogelijke media-missers.

Maar waar heb je het dan precies over? Er blijkt nogal wat verwarring te bestaan over wat ‘mediawijsheid’ voor jongeren in het VSO nu precies inhoudt. Omdat deze vraag niet alleen op Ziep, maar in het gehele veld bestaat, hebben we een aantal middelen ontwikkeld die voor het gehele voortgezet speciaal onderwijs en ouders inzetbaar zijn.

Wat kunnen anderen hiermee?

  • Het Competentiemodel mediawijsheid VSO en de leerlijn Digitale geletterdheid (V)SO bieden de heldere taal voor ‘waar we het nu precies over hebben’. 
Gebaseerd op de 10 mediawijsheid competenties van Mediawijzer.net, zijn leerdoelen uitgewerkt voor leerlingen in het SO en VSO.
  • Gesprekskaarten, gebaseerd op de doelen uit het competentiemodel. Met relevante thema’s als Veilig en kritisch met media, De hele dag verbonden, Echt/Nep; wie zegt dat?, Cyberpesten en Seksualiteit en media. Hierin vind je vragen om een gesprek of discussie uit te lokken over Mediawijsheid. De kaarten zijn geschikt voor ouders en docenten, groepen en individuen.
  • Media-etiquette: een tool om samen afspraken te maken over media. Denk aan telefoongebruik of DO’s en DON’Ts op social media. Door discussie met jongeren kom je tot een bruikbare overeenkomst.

Contactpersoon: Anja van den Berg
E-mail: A.vandenBerg@deziep.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017