logo

Grenzeloos schakelen

Grenzeloos schakelen
Roelof van Echten College, Ineke Janssen

In het unieke onderwijsconcept van Eduwiek waarbij Roelof van Echten College en RENN4 samenwerken als één organisatie kunnen leerlingen tussen speciaal en regulier voortgezet onderwijs schakelen op maat – met gemengde arrangementen en doorstroomarrangementen zonder grenzen. De leerlingen zijn leerlingen op Eduwiek en merken niet dat er eigenlijk meerdere instellingen in het concept samenwerken.

Docenten en begeleiders werken nauw samen en communiceren met elkaar, ouders en leerlingen zonder belemmeringen. Een trajectbegeleider van het gezamenlijke Expertisecentrum begeleidt de leerlingen, ouders en de docenten tijdens het schakelen. De twee mentoren (van VMBO en VSO) zorgen voor afstemming van het onderwijsprogramma, monitoren de gang van zaken en zoeken samen met de trajectbegeleider naar oplossingen voor problemen. Een routekaart voor het “schakelen” maakt de stappen voor alle betrokkenen inzichtelijk.

Contactpersoon: Ineke Janssen
E-mail: i.janssen01@renn4.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017