logo

Het vollehoofdenthema

Het vollehoofdenthema
De Aloysius Stichting

Leerlingen met ASS stoornissen, hechtingsstoornissen maar ook kinderen met ADHD en andere aanverwante problematiek gaan ontdekkend op reis door hun eigen hoofd. Ze leren enerzijds hoe de hersenen omgaan met het verwerken van informatie en prikkelverwerking via de eigen zintuigen en anderzijds leren ze hoe om te gaan met de enorme hoeveelheid prikkels die ze dagelijks binnen krijgen.

Binnen onze school heeft Michele de lessen ontwikkeld, middels het Vollehoofdenboek van Linde Kraijenhoff

Door het geven van de lessen merkt ze dat kinderen meer inzicht krijgen in hoe de hersenen werken m.b.t. de prikkelverwerking via de zintuigen. Leerlingen ontwikkelen ook meer inzicht in het hebben van een vol hoofd en wat ze er tegen kunnen doen en nog belangrijker hoe ze ermee om moeten gaan.

Michele merkt dat de kinderen beter aan kunnen geven dat ze een vol hoofd hebben, dit betekent dat kinderen dus eerder geholpen kunnen worden. De inzet van de individuele vollehoofdenthermometer ondersteunt de leerlingen hierbij. Daarnaast bewijst dit project dat bij elk kind de informatieverwerking anders verloopt en er ook anders op geanticipeerd moet worden. Kinderen geven dit zelf aan zonder dat hier naar gevraagd wordt. Kinderen worden zich dus bewust van hun eigen informatieverwerking en hoe die verschilt ten opzichte van hun mede leerlingen.

Door de inzet van dit project leren kinderen eerder in te grijpen bij zichzelf. Eerder ‘stop’ kunnen zeggen, zorgt ervoor dat je jezelf dwingt om rust te pakken, zodat je later weer verder kunt gaan met je taak of andere opdracht.

Dit project zorgt ervoor dat een kind levenslang de vruchten kan plukken van deze opgedane zelfkennis.

Contactpersoon: Michèle Hendrix-Dierx
E-mail: michele.dierx@aloysiusstichting.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015