logo

Het Wheeldiagram

Het Wheeldiagram
VSO – Cluster 4 school De Bolster

Het wheeldiagram is een digitaal diagram waarin zowel de aandachtsgebieden als de competenties en kwaliteiten per leerling zichtbaar worden. Het wheeldiagram brengt, ook voor de leerling op begrijpelijke wijze, naast de aandachtsgebieden, de resultaten, opbrengsten en kwaliteiten in beeld. Hiermee is het wheeldiagram een nieuw, positief en stimulerend evaluatiemiddel. Het laat de leerling zien wat hij/zij wel kan (nu en/of in de toekomst) i.p.v. dat het hen slechts confronteert met grenzen en/of beperkingen. Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijk wheeldiagram ook voor veel andere scholen een uitkomst kan zijn bij het zichtbaar maken van de resultaten en ontwikkelingen van leerlingen.

Met het wheeldiagram zijn wij in staat om vanuit de 4 competentiegebieden: weten (didactisch), zijn (sociaal emotioneel) , willen (indirecte leervoorwaarde) en kunnen (werknemersvaardigheden), door het invoeren van de gemeten resultaten per competentiegebied, het geheel van de competenties van een leerling in beeld te brengen. Hierbij zijn de 4 competentiegebieden niet los van elkaar te zien. Logischerwijze beïnvloeden ze elkaar en overlappen ze elkaar in de praktijk. Ze zijn echter wel los van elkaar te meten met de verschillende geaccrediteerde instrumenten. Het wheeldiagram geeft zicht op het totaal van de gemeten resultaten en dusdanig op het totale competentieniveau van de leerling.

De leerkracht kan met behulp van het wheeldiagram per gebied in beeld brengen op welke niveaus een leerling functioneert en hoe deze niveaus zich verhouden tot eerder vastgestelde niveaus.

Zowel de kwaliteiten als de aandachtsgebieden (in het geheel en ten opzichte van de korte- en lange termijn doelen van het betreffende uitstroomprofiel en arrangement) worden in één oogopslag binnen het diagram zichtbaar.

Het wheeldiagram geeft goed en helder zicht op reëel haalbare doelen qua niveaus en uitstroom. Het wheeldiagram is gemakkelijk overdraagbaar naar andere scholen en instellingen. Zo nodig kunnen de vakgebieden en niveaus aangepast worden.

Contactpersoon: Mirthe Kamphuis
E-mail: m.kamphuis@debolster.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015