logo

Linie 2020

Linie 2020
Linie College, Daniella Schotman

Linie 2020 is een project om ervoor te zorgen dat leerlingen gemotiveerder zijn op school, meer vaardigheden aanleren die zij nodig hebben op de werkvloer en in de samenleving. Wij willen de samenleving meer laten integreren in ons onderwijs en het onderwijs meer in de samenleving. De leerlingen werken met individueel ontwikkelplannen en digitaal portfolio’s met vaardigheidsbewijzen. De ouders worden betrokken in dit portfolio en het onderwijs. Leerlingen competentie gericht onderwijs genieten. Leerlingen gepersonaliseerd leren. Meer onderwijs op locatie, minder in het schoolgebouw. Minder les gericht op werkopdrachten en vraag van buitenaf. Een betere PR. Onderwijs aangeboden in fases met aansluitend LVS en doelenpakket.

Leerlingen kunnen kiezen in de laatste fase voor uitstroom sector. De leerlingen krijgen gericht les in deze sector. Verkenning voor het opzetten van een arbeidstraining centrum in een leegstaand pand in het centrum met winkelruimte voor verkoop van onze eigen spullen.

De werkdruk voor leerkrachten lager.

Contactpersoon: Daniella Schotman
E-mail: daniellaschotman@liniecollege.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017