logo

Nazorg op maat

Nazorg op maat
Aloysius Stichting Horizon, Eri Hoopman

Het bieden van nazorg op maat om jongeren beter te begeleiden van de residentiële voorziening naar een vervolgplek. Voorkomen van terugval, de belangrijke persoon blijft in relatie met de leerling/jeugdige zodat hij/zij altijd iemand heeft om op terug te vallen. Daarnaast de leerling ondersteunen bij het opbouwen van een steunend netwerk op de nieuwe plek en pas loslaten als het kan. Nazorg op maat kan op allerlei manieren en is afhankelijk van wat de leerling/jeugdige zelf wil. Hij/zij heeft de regie en krijgt de mogelijkheid een beroep te kunnen blijven doen op de gene uit de instelling/school die voor hem of haar de steunende persoon is.

De pilot wordt ondersteund door het SWV Slinge Berkel en gemonitord door een externe partij (JSO) met als doel na de pilot de opbrengst te delen en als voorbeeld te gebruiken voor de ondersteuning van andere jongeren.

Contactpersoon: Eri Hoopman
E-mail: eri.hoopman@aloysiusstichting.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 05, 2019