logo

Winnaar Project Speciaal!

Het Aurum project
Aurum college HAVO/VWO onderwijs
IVIO@school

Augustus 2008 is het Aurum college gestart met onderwijs op HAVO / VWO niveau voor leerlingen met een cluster IV indicatie. In samenwerking met IVIO @school is een methodiek ontwikkeld waarbij vakdocenten via afstandsleren, de mentoren in de klas, vakleerkrachten binnen de school, ondersteunen in het onderwijsleer proces. Het resultaat is dat leerlingen op maat onderwijs kunnen volgen en ondanks hun beperking een diploma kunnen behalen, op uitdagend niveau. Het onderwijs concept is maatwerk in optima forma. Middels staatsexamens worden certificaten en totaal diploma’s HAVO en VWO door leerlingen behaald. In oktober 2012 heeft de onderwijsinspectie de school het predicaat Basisarrangement gegeven. Landelijk heeft deze werkwijze al op meerdere plaatsen navolging gekregen, zowel in cluster 2, 3 als 4 en in het regulier (special class).

Rond de 20 scholen zijn inmiddels aangehaakt, met kleine en grotere groepen leerlingen. Momenteel gaat het om ongeveer 650 lln die op school zitten en onderwijs volgen middels het concept. Na de zomervakantie zal dat aantal wederom groeien. Daarnaast maken momenteel ongeveer 50 lln gebruik van een traject van thuis naar school. Met verschillende betrokken instanties proberen we de uitvallers/thuiszitters weer richting school te krijgen.

De ambitie is om binnen ieder samenwerkingsverband de scholen te ondersteunen bij het bieden van een dekkend aanbod. Ook als de situatie tijdelijk om een flexibele maatwerkoplossing vraagt, die achterstanden en/ of uitval voorkomt.

contactpersoon: Peter Nooitgedagt
e-mail: p.nooitgedagt@eduvier.nl

Datum:oktober 29, 2013