logo

2e Prijs Project Speciaal 2013

Kijk ik toon je mijn stad
de Zonnehoek

In het project “Kijk ik toon je mijn stad” gaan leerlingen met een verstandelijke beperking èn veelal een vorm van autisme met fotografie aan de slag. Veel van deze leerlingen hebben moeite met communicatie. Het fototoestel blijkt een waardevol hulpmiddel te zijn om zonder woorden te zeggen wat je bedoelt. CSO de Zonnehoek en een groep fotografen (amateurs en professionals) van de fotobiënnale Apeldoorn Fotostad laten de leerlingen kennis maken met de mogelijkheden van fotografie. Met een fototoestel hebben de kinderen hun omgeving verkend en – ook voor anderen! – toegankelijk gemaakt. Het fotograferen lokt uit tot communicatie en contact. Omdat ze allemaal met hetzelfde bezig zijn (fotograferen) en toch allemaal hun eigen ding kunnen doen (kijken, interpreteren en vastleggen) voelen ze zich daar veilig in. Gedurende het hele schooljaar worden er fotolessen gegeven aan de leerlingen. Dit vindt plaats tijdens zogenaamde blokuren. Tijdens deze blokuren kiezen leerlingen zelf voor een activiteit.

Bij de keuze voor een bepaalde activiteit wordt er gekeken naar het uitstroomprofiel van de leerling en of het gekozen blok past in het toekomstbeeld van de leerling. Bij fotografie mogen de leerlingen eerst een aantal lessen meedoen voordat ze definitief besluiten of ze verder willen. Tijdens die periode wordt er ook bekeken of de leerling voldoende gemotiveerd is om verder deel te nemen. De lessen vinden onder schooltijd en groepsdoorbrekend plaats. Elke leerling krijgt een vaste fotograaf waarmee hij het programma doorloopt. Naast een aantal basistechnieken die alle leerlingen binnen dit project aangereikt krijgen krijgt elke leerling op deze manier echt een op maat gesneden traject aangeboden. Door de langdurige samenwerking van leerling en fotograaf ontstaan er mooie, wederkerige contacten. Voor leerlingen met autisme is contact maken en communicatie lang niet altijd vanzelfsprekend, communiceren door, en met het fototoestel blijkt in de meeste gevallen uitstekend te werken.

contactpersoon: Truus Hermkens
e-mail: t.hermkens@cso-dezonnehoek.nl

 

Datum:oktober 29, 2013