logo

Koestergroep

Koestergroep
Dr. A. Verschoorschool

Een Koesterklas is een specifieke interventie voor kinderen van 4 tot 7 jaar die ervaringen hebben gemist in hun vroege kindertijd. Zij zijn onveilig gehecht, hebben gedragsproblemen, leerproblemen, ontwikkelingsachterstanden of een autismespectrumstoornis in combinatie met een moeilijke of instabiele thuissituatie.

De kern van de Koesterklas ligt in het bouwen aan een relatie tussen het kind en volwassenen zodat binnen deze relatie gewerkt kan worden aan verandering. De kinderen ontvangen onvoorwaardelijk warmte, hartelijkheid en acceptatie van de groepsleiding.

Het is daarom van belang dat de ruimte huiselijkheid uitstraalt, meer dan een regulier klaslokaal dat doet. De ruimte omvat voor de kinderen een formele werkplek, speelruimte en een rustruimte. De Koesterklas maakt gebruik van een eigen toilet en keukenfaciliteiten. Er is een time-out plaats, waar kinderen heen kunnen die emotionele- of gedragsproblemen vertonen.

Kinderen worden in de Koesterklas ‘klaar gemaakt’ om tot leren te komen. Er wordt eerst gewerkt aan de basisvoorwaarden: veiligheid, vertrouwen en relatie.

Er wordt gewerkt vanuit een multidisciplinaire aanpak. Een gespecialiseerde leraar van de Verschoorschool en een pedagogisch medewerker van Pactum Jeugdzorg begeleiden gezamenlijk de Koesterklas. Er zijn minimaal 4 medewerkers betrokken bij deze groep.

De Koesterklas biedt daarnaast de mogelijkheid om al op zeer jonge leeftijd in te spelen op complexe problematiek. Door vroeg in te grijpen, kan zwaardere hulpverlening worden voorkomen. Dit vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden en het perspectief van risicokinderen aanzienlijk.

Door positieve contactmomenten met ouders werken we aan een positieve associatie met school/hulpverlening. Dit draagt bij aan een goede samenwerkingsrelatie met ouders.

Dit project toont op een mooie manier wat de meerwaarde van het speciaal onderwijs binnen ‘Passend Onderwijs’ kan zijn: expertise ontwikkelen en vanuit het hart van de samenwerking dit beschikbaar maken voor het gehele onderwijs. De vragen van vandaag zijn immers niet de vragen van morgen.

Contactpersoon: Ton Harms
E-mail: tharms@verschoorschool.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:oktober 20, 2015