logo

Parkklas

Parkklas
In de basis was het een ouderinitiatief, samen doorontwikkeld met ’s Heeren Loo onderwijs (Beekdal) en ’s Heeren Loo zorg, Esther Schuur

Visie “Kinderen voorbereiden op een goed leven”
De Parkklas biedt een nieuwe kans aan leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking en ondersteuningsbehoeften waar voorheen geen passende onderwijsplek voor beschikbaar was. Er wordt gestreefd naar optimale ontwikkeling van elk individu binnen zijn/haar mogelijkheden. Wat de Parkklas zo uniek maakt, is het dagprogramma waarin onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding geïntegreerd worden. Dit gebeurt in een omgeving van rust, ruimte en verbinding met de natuur. Het team levert specifieke deskundigheid vanuit zowel het onderwijs als de zorg. Samenwerking met ouders/verzorgers is hierbij een belangrijk element. Doordat aan basisvoorwaarden zoals kleinschaligheid, voorspelbaarheid, veiligheid en prikkelregulatie wordt voldaan, kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Niet alleen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, maar ook in sociale vaardigheden en persoonlijke groei. Zo worden zij voorbereid op een goed leven en functioneren binnen de maatschappij.
(zie ook bijlage 1 voor de ‘plattegrond’ die de basis heeft gevormd van het project)

Werkwijze
 De Parkklas biedt op alle doordeweekse dagen een volledig dagprogramma waarin onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding worden geïntegreerd. Door de kleine klas van maximaal 5 leerlingen, heerst er een veilige en vertrouwde sfeer en kunnen prikkels gereguleerd worden. Er zijn altijd een leerkracht en schoolcoach aanwezig in de klas.
In de Parkklas wordt gekeken naar de mogelijkheden van de leerling en wat er nodig is om de hem/haar tot bloei te laten komen. De Parkklas richt zich erop dat iedere leerling zich binnen zijn/haar mogelijkheden kan ontwikkelen, succeservaringen opbouwt en met plezier naar school gaat. Er wordt veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en persoonlijke groei. Sport, bewegen, gezondheid, creativiteit en verbinding met de natuur spelen hierin een grote rol. Ook leren en/of onderhouden de leerlingen basisvaardigheden op gebied van o.a. taal, rekenen en wereldoriëntatie.
De leerlingen worden in de Parkklas voorbereid op een goed leven en functioneren binnen de maatschappij. De Parkklas speelt een belangrijke rol in het vinden van een passende en duurzame uitstroombestemming voor de leerling, zoals wonen/werken, dagbesteding of doorstromen naar een ZML-school.

Contactpersoon: Esther Schuur
E-mail: eschuur@shlonderwijs.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 05, 2019