logo

pASSend in onderwijs en zorg

pASSend in onderwijs en zorg;
van handelingsverlegen naar handelingsgericht
De Spinaker

Het project ‘pASSend in onderwijs en zorg; van handelingsverlegen naar handelingsgericht’ is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar met een dreigende afstand tot het onderwijs. Het project is een verregaande samenwerking tussen het voortgezet speciaal onderwijs (De Spinaker) en een GGZ-instelling (Triversum). Zonder dit project zou een deel van de jongeren geen onderwijs volgen en thuis of in de instelling zitten.

Het project kent twee producten, waarbij het ene product als het ware is voortgekomen uit het andere.

Het I(ndividueel)-traject
Binnen dit traject worden leerlingen opgevangen die ondanks de gerichte zorg en aandacht van de school zijn vastgelopen, veelal geen onderwijs meer in een groep kunnen volgen en thuis dreigen te komen zitten.

Het concept voor de dagbestedingsvleugel
Doel binnen de dagbestedingsvleugel is om de leerling zijn aanwezige talenten en mogelijkheden tot een optimaal niveau te laten ontwikkelen, om zo in het meest haalbare uitstroomprofiel uit te stromen. Dit kan arbeidstoeleiding, dan wel dagbesteding zijn. In een enkel geval kan de leerling doorgroeien naar het uitstroomprofiel diplomagericht. In de eerste twee leerjaren staat het uitstroomprofiel nog niet definitief vast.

Kenmerkend voor alle jongeren binnen het I-traject en de dagbestedingsvleugel is dat zij door veelal zeer complexe psychiatrische problematiek niet in staat zijn om in de schoolse groepssetting te functioneren. Jongeren kunnen op basis van dossier, aanmelding vanuit Triversum, of vanuit het I(ndividueel)-traject in de dagbestedingsvleugel geplaatst worden. Uniek binnen ons project is dat het onderwijsniveau volledig op maat aangepast kan worden aan de leerling. Dit kan variƫren van praktijkonderwijsniveau t/m vwo.

Leerlingen die eerst geen mogelijkheid tot het volgen van onderwijs hadden, volgen nu weer onderwijs. Ieder op zijn eigen niveau en op zijn eigen manier. De Spinaker en Triversum zijn positief en hebben de intentie uitgesproken om de samenwerking komend schooljaar nog meer te verdiepen. Ouders en jongeren zijn erg blij met de mogelijkheid tot onderwijs die hen geboden wordt.

Contactpersoon: Irma De Wit
E-mail: i.dewit@despinaker.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015