logo

PeelPortaal

PeelPortaal
VSO de Korenaer & ROC Ter AA, Frans Brands

PeelPortaal is gericht op ├ęchte verbetering van de kansen van jongeren op weg naar de arbeidsmarkt. De innovatieve aanpak richt zich op het gewenste effect, namelijk een match van een jongere met de best passende route. Bijvoorbeeld direct naar werk of via een opleiding. Het voork├│men van uitval staat hoog in het vaandel. Dit vereist: een gezamenlijk gedragen visie, vroegtijdig signaleren, schakelen en handelen op alle leefdomeinen van de jongere.

Contactpersoon: Frans Brands
E-mail: Frans.brands@aloysiusstichting.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017