logo

Pop up winkels

Pop up winkels
Passer College

Aan de Van Noortwijckstraat in Rotterdam Overschie heeft de Van Herkgroep een aantal winkelpanden al geruime tijd leegstaan. Sinds september 2015 heeft het Passer College zijn intrek genomen in het schoolgebouw aan de Hoornweg. Op deze locatie bieden wij onderwijs aan jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum op Praktijkschool – en Basis Beroeps niveau. Een groot deel van deze leerlingen zullen terecht komen in de participatie wet omdat zij niet in aanmerking gaan komen voor een Start Kwalificatie, de garantiebaan jongeren. Om deze jongeren goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en hun afstand tot de arbeidsmarkt te doen verkleinen willen wij werk simulatie ruimtes in de samenleving creëren.

Het Passer College huurt op basis van antikraak de winkelpandjes aan de Van Noortwijckstraat en knapt deze op. De van Herk Groep gaat zo langdurig leegstand van hun bedrijfspandjes en verpaupering van de buurt tegen. De panden zijn dan ook in bedrijf en zullen hierdoor aantrekkelijker worden voor toekomstige huurders. De meerwaarde voor de leerlingen van Het Passer College is het opdoen van realistische werkervaring.

Vanaf augustus worden de 3 pandjes door leerlingen van school opgeknapt. Half september is de opening van de 3 zaken gepland. Het gaat om een fietsen opknap ruimte, een winkel met gemaakte producten van school plus tweedehands kleding en een ruimte waar diensten te huur zijn.

Vanaf januari, samen met organisaties uit de wijk worden mensen uit de wijk (met een afstand tot de arbeidsmarkt) betrokken in het project.

Contactpersoon: Paul Meeuwsen
E-mail: p.meeuwsen@hetpassercollege.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015