logo

Rotterdamse arbeids school (project search)

De Rotterdamse Arbeidsschool (Project Search)
BOOR

SEARCH is een methodiek die staat voor een doorgaande lijn van school naar een betaalde baan. Tien tot twaalf jongeren uit het VSO en PrO gaan in hun laatste schooljaar bij grote Rotterdamwerkgevers aan de slag. Zij krijgen daar 5 dagen in de week intensieve training van een leerkracht en een job coach. Om met SEARCH te kunnen werken is een licentie nodig.

Het nieuwe van deze aanpak is een professionele, toegewijde en naadloze samenwerking tussen grote Rotterdamse werkgevers en de V.S.O en PrO scholen. De werkgever bepaalt welke competenties de leerlingen moeten beheersen om ze voldoende te kwalificeren. De docenten en job coaches ondersteunen, adviseren en zorgen ervoor dat de jongeren geschikt zijn om dit werk aan te kunnen.

De pilot zal een samenwerking worden tussen de 5 VSO BOOR scholen en het Maasstad ziekenhuis

Het wordt een samenwerkingsproject van: Werkgevers, leerlingen, leerkrachten, job coaches, coördinatie, een licentie Search, gemeente Rotterdam.

De leerkrachten die training geven op de werkvloer, zijn bereid om zich te conformeren aan de bedrijfscultuur. Zij hebben de Searchtraining gevolgd en staan open voor coaching. Zij moeten nauw samenwerken met de job coach die ook de Searchtraining heeft gevolgd.

Search zou kunnen leiden tot een gezamenlijke aanpak vanuit het VSO en PrO; men moet met elkaar leerkrachten leveren voor de trajecten. Als alle 5 de sectoren (groen, detail, techniek enz.) al 1 grote werkgever hebben dan kunnen in totaal 60 leerlingen (die voor dat zij aan dit laatste schooljaar zijn begonnen gekeurd zijn en onder de garantiebanen vallen) jaarlijks baat hebben van het project Search.

Verwacht wordt dat de pilot gestart kan worden na de herfstvakantie 2015.

Contactpersoon: Paul Meeuwsen
E-mail: p.meeuwsen@hetpassercollege.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015