logo

Samen muziek maken

Samen Muziek Maken in het Kristal
Het Kroonpad en de Zonnehoek

Samen muziek maken in het Kristal brengt kinderen met- en zonder beperking samen. Dit gebeurt aan de hand van instrumentale muzieklessen. Ruim 100 kinderen met en zonder een beperking vormen samen het Kristalorkest. Het aanbieden van muzieklessen in groepen waarbij kinderen met- en zonder een beperking samen een instrument leren bespelen is zeer succesvol. Er ontstaan mooie contacten tussen de leerlingen en er is steeds meer begrip voor elkaar.

Daarnaast is er een groep leerlingen met ernstige beperkingen die wekelijks een bezoek brengt aan een huiskamer voor dementerenden in ons complex. Onder begeleiding van een orthopedagogisch muziekdocente maken zij samen muziek. De interactie die tussen deze beide kwetsbare doelgroepen ontstaat is heel bijzonder.

Aan het Kristalorkest nemen ruim 100 leerlingen deel vanuit de 4 scholen in het Kristal. 2 Reguliere basisscholen ( Diamant en de Vliegenier) en twee scholen voor speciaal onderwijs, namelijk het Kroonpad voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen, en de Zonnehoek, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen veelal met een vorm van autisme. Daarnaast betrekken we wekelijks een groep dementerende ouderen bij dit project

Het hoofddoel van het Samen Muziek Maken in het Kristal is dat kinderen met- en zonder een beperking elkaar ontmoeten middels muziek. Muziek blijkt een uitstekend middel te zijn om met elkaar te communiceren. Samen toewerken naar een optreden of presentatie schept een band en zorgt voor wederzijds begrip en respect.

De contacten die tijdens de lessen worden opgedaan blijven niet beperkt tot de muzieklessen. Leerlingen bezoeken afscheidsmusicals e.d. van elkaar en er ontstaan allerlei contacten op het speelplein e.d.

Contactpersoon: Truus Hermkens
E-mail: t.hermkens@kroonpad.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015