logo

Samen ‘werken’ aan een diploma

Samen ‘werken’ aan een diploma
Het Palmhuis (De Aloysius Stichting)

Twee leerwerkbedrijven in Den Haag, Voortijdig Schoolverlaters (VSV) en de Aloysius Stichting zijn in het eerste kwartaal van 2014 een samenwerking aangegaan. De twee leerwerkbedrijven zijn D’Roem (Durven Rekenen Op Eigen Mogelijkheden) en Sleutelen met Jongeren. D’Roem is een lunchroom en Sleutelen met Jongeren is een garagebedrijf waar jongeren terecht kunnen voor wie op dat moment geen passende (onderwijs)plek beschikbaar is.

Met het ROC Mondriaan in Den Haag zijn afspraken gemaakt over de opleiding die wordt geboden op de leerwerkbedrijven. Het gaat om een entreeopleiding die aan dezelfde eisen voldoet als de opleiding die het ROC aanbiedt. Op D’Roem wordt de opleiding assistent horeca, voeding of voedingsindustrie aangeboden. Bij Sleutelen met Jongeren wordt de opleiding assistent mobiliteitsbranche geboden. De lesstof en planning zijn van het ROC overgenomen en het ROC komt op locatie aan het eind van het traject de theorie- en praktijkexamens afnemen.

Jongeren die (nog) niet kunnen functioneren binnen het regulier onderwijssysteem krijgen op een ‘alternatieve’ manier de gelegenheid om toch een diploma te behalen. Dit zorgt ervoor dat zij kans hebben om door te stromen naar het mbo, waar minder sprake zal zijn van uitval doordat de jongeren (schoolse) vaardigheden hebben geleerd die zij misten om direct een succesvolle overstap te kunnen maken. Als de jongeren niet naar het vervolgonderwijs uitstromen, krijgen zij begeleiding om een passende plek op de arbeidsmarkt of een dagbestedingsplek te vinden.

Het onderwijs wordt gecombineerd met werken in een kleine setting met de (intensieve) begeleiding die de jongeren nodig hebben. Dit draagt in een positieve zin bij aan het toekomstperspectief van de jongeren, omdat zij allen een traject op maat krijgen. Voorbereiding van het voortzetten van de ontwikkeling van de jongere binnen het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of dagbesteding zijn belangrijk. De jongeren doen vaardigheden op die zij nodig zullen hebben op hun vervolgplek en in de rest van hun (werkende) leven. Een leven lang leren staat hierbij centraal.

Contactpersoon: Peter van den Oever
E-mail: p.van.den.oever@teylingereind.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015