logo

Serviceplaza

Serviceplaza
René Schade

Serviceplaza verbindt de interne en externe(groeps)stages met elkaar. In de doorgaande stagelijn vult deze leerwerkplaats, die letterlijk op de rand van het terrein van Adelante en het dorp Houthem staat, het ontbrekende stukje in. Een leerwerkplaats met één been binnen de beschermde en veilige leeromgeving van Adelante en één been al in de maatschappij.

Het doel van deze leerwerkplaats is om de jongeren een contextrijke en taak specifieke omgeving aan te bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren. Binnen deze leerwerkplek kunnen jongeren algemene en specifieke werknemersvaardigheden binnen de sectoren Horeca en Detailhandel ontwikkelen. Niet alleen jongeren van de mytylschool kunnen binnen deze leerwerkplaats terecht, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, cliënten van zorgorganisaties als RADAR en SGL en vrijwilligers uit de omgeving kunnen in samenwerking met het MKB een zinvolle en betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij leveren.

In eerste instantie is begonnen met een winkeltje waar droge kruidenierswaren, andere langdurig houdbare producten en producten van de diverse (creatieve) trainingen kunnen worden aangeschaft. Tevens is er een lunchroom/coffee corner waar iets kan worden gegeten en/of gedronken.

Zorgaanbieders en gemeente werken samen met Serviceplaza. Zij kunnen cliënten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ervaring, ritme en andere competenties voor verrichten van een vorm van arbeid laten opdoen. Het MKB vervult een maatschappelijke rol en kan zich profileren. De Dorpsraad/-gemeenschap krijgt voorzieningen in het dorp die volledig verdwenen waren.

Tijdens en buiten lestijd wordt er stage gelopen. De begeleiding vindt plaats door medewerkers van school, vrijwilligers en professionals vanuit het bedrijfsleven.

Echte klanten van binnen ons kindcentrum komen pauze houden, lunchen, koffie drinken, boodschappen doen. En ook het dorp, het Ronald McDonaldhuis, de Wigwam vakanties, ouders en toeristen zijn echte klanten.

Binnen deze contextrijke leeromgeving worden competenties ontwikkeld die in de maatschappij worden gevraagd van (toekomstig) werknemers. Het perspectief op werken/daginvulling wordt verbreed en vergroot door het ontwikkelen van werknemersvaardigheden.

Contactpersoon: René Schade
E-mail: r.schade@adelante-zorggroep.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015