logo

Tandwiel VSO Catharinaschool

Tandwiel
VSO Catharinaschool

Tandwiel is een samenwerkingsproject tussen Beroepscollege Praktijkschool Parkstad Limburg-VSO ZMLK Catharinaschool en VSO St. Jan Baptist waarbij leerlingen aan de “bovenkant” van het ZML onderwijs die in het profiel arbeid zitten een overstap kunnen maken naar het Pro. Het gaat om het optimaal benutten van de kwaliteiten van beide onderwijssoorten. Leerlingen worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt en hun persoonlijk welbevinden wordt vergroot.

Als een overstap naar Pro niet haalbaar of wenselijk is worden symbiose arrangementen aangeboden, de leerlingen behalen een portfoliobewijs. Project Tandwiel heeft een impuls gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling van een aantal leerlingen. Ouders en leerlingen zijn zich bewust van de mogelijkheid om naar een hoger niveau door te stromen en willen zich hiervoor inzetten.

Project Tandwiel heeft bij het ZML een impuls gegeven aan het zelfstandig reizen van leerlingen. Ook leerlingen die niet deelnemen aan dit project willen laten zien dat ze zelfstandig kunnen reizen.

De leerlingen worden begeleid door de coaches van beide scholen. De coaches van PPL zijn voor aanvang van het project in het bezit van de relevante leerling gegevens. De coaches kunnen met elkaar communiceren via de mail.

In het kader van Passend onderwijs zijn goede resultaten bereikt. Deelname aan het VSO is afgenomen. De kansen op de arbeidsmarkt zijn verbeterd voor de betrokken leerlingen.

Op de Catharinaschool zitten leerlingen met persoonlijke ontwikkelingsdoelen die afgestemd zijn om in aanmerking te komen voor de tweede ronde van Tandwiel. Tandwiel is voortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

Contactpersoon: Mieke Groenendijk
E-mail: mieke.groenendijk@innovo.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:juni 29, 2015