logo

TARGET 4

TARGET 4
Universiteit van Amsterdam, Evelyne Offerman

Het beoogde onderzoek met vier deelprojecten zal zich richten op het ontwikkelen van kennis over beïnvloedende factoren en interventiemogelijkheden op het dysregulatie profiel en psychopathologie van leerlingen in speciaal onderwijs cluster IV.
Hoe leerlingen opgroeien en de gebeurtenissen die zij meemaken, hebben veel invloed op hun ontwikkeling. Leerlingen kunnen ingrijpende gebeurtenissen meemaken; bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare of een scheiding, maar er kan ook sprake zijn van geweld, criminaliteit, verslaving, pesten, verschillende schoolwisselingen, mishandeling of misbruik. Wat een ingrijpende gebeurtenis is, is voor iedereen anders. Soms kan het meemaken van zo’n ingrijpende gebeurtenis van invloed zijn op het gedrag op school.

Bijvoorbeeld moeite hebben met leren, omgaan met emoties of het laten zien van opstandig of agressief gedrag. De ervaring is dat cluster 4 leerlingen veelal op verschillende scholen hebben gezeten. Ook zijn er vaak verschillende hulpverlenende instanties en soms ook politie en/of justitie betrokken zijn (geweest). Leerlingen in cluster 4 onderwijs zijn vaak langere tijd aangewezen op extra begeleiding vanuit hulpverlening en het speciaal onderwijs.

De eerste twee deelprojecten hebben als doel om meer te weten te komen over welke factoren een rol spelen in het ontstaan van problemen in de emotionele en gedragsontwikkeling van cluster 4 leerlingen. Denk hierbij aan factoren zoals het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen (trauma), relatie tussen ouder en kind (gehechtheid), omgaan met emoties en gedrag (zelfregulatie en veerkracht). Daarnaast

wordt door middel van dossieronderzoek gekeken welke school-, hulpverlenings-, en eventuele justitiële trajecten leerlingen hebben doorlopen. Zo willen we duidelijk te krijgen op welke manier er wordt omgegaan met leerlingen met emotionele en gedragsproblemen. Sluiten deze trajecten goed aan op de problemen die de leerlingen hebben en wat kan er beter?

Het is belangrijk om meer te weten te komen over de emotionele en gedragsontwikkeling van cluster 4 leerlingen en hun trajecten, zodat de leerkrachten en orthopedagogen van Stichting Orion hier meer kennis over krijgen en de leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Contactpersoon: Evelyne Offerman
E-mail: e.offerman@orion.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017