logo

Tech Advies Team

Tech Advies Team
De Onderwijsspecialisten & Klimmendaal revalidatiespecialisten, Silvia Schotman

Met het project Tech Advies Team hebben we een specialistisch behandelteam in twee organisaties geïmplementeerd: de Onderwijsspecialisten en Klimmendaal Revalidatiespecialisten. Het specialistische behandelteam geeft zorg en onderwijs aan kinderen met een ernstige beperking, waarbij Assistive Technology (AT) ondersteunend kan zijn aan de autonomie en zelfstandigheid van het kind. AT is een overkoepelende term die hulpmiddelen voor ondersteuning, aanpassing en revalidatie omvat voor mensen met een handicap. Met AT wordt het hulpmiddel zelf bedoeld, maar ook het proces van selectie en implementatie van het hulpmiddel (Karlsson et al., 2017). AT bevordert de mate van zelfstandigheid doordat mensen met een handicap in staat worden gesteld taken uit te voeren die ze eerder niet konden uitvoeren. Voorbeelden van AT zijn:

  • Spraakapparatuur;
  • Aangepaste software in de klas ter ondersteuning van het leren;
  • Aangepaste bedieningsvormen voor spraakapparatuur of werken achter de computer;

In het afgelopen schooljaar 2018-2019 hebben we als specialistisch team onderzoek uitgevoerd in de regio. Hieruit blijkt dat de implementatie van Assistive Technology in Nederland nog in de kinderschoenen staat. De meerwaarde van de technologische hulpmiddelen (bijvoorbeeld communicatie apparatuur, aangepaste software etc) wordt wel gezien, maar de kennis en kunde voor goede implementatie ontbreekt.

Het doel van het project wordt als volgt omschreven:
Er is een specialistisch team aanwezig voor kinderen met een ernstige beperking voor het gebruik van Assistive Technology. Leerkrachten uit de regio en zorgverleners uit de regio maken gebruik van dit expertiseteam ten behoeve van een optimale implementatie van AT in het dagelijks leven van het kind.

Vanuit het reeds aanwezige expertiseteam wordt verder gebouwd aan de volgende producten/diensten:

  • Spreekuur belangrijke schakels in AT traject;
  • Implementeren van een spreekuur bij de Ketenpartner, in combinatie met verwijzer;
  • Ontwikkeling van het scholingsprogramma, zowel voor interne als externe partners;
  • Versterken regionaal netwerk in AT;
  • Procesbeschrijving van aanmelding tot ontslag;

 

Contactpersoon: Silvia Schotman
E-mail: S.schotman@kroonpad.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 05, 2019