logo

Traktaties met een educatief tintje

Traktaties met een educatief tintje
Altra College, Laura Bruggink

Wat hebben de volgende thema’s gemeen?

  • Koningsspelen
  • Dag van het onderwijs

  • Cultuurmarkt

Het zijn alle drie onderwerpen van themadagen die op een makkelijke, positieve en educatieve wijze kunnen worden gebruikt om leerlingen in het speciaal onderwijs vakoverstijgend te laten leren!

Zo’n 3 jaar geleden begon het Altra College Haarlemmermeer met de invoering van Positive Behavior Support: een methode om gewenst gedrag bewust aan te leren en bekrachtigen. Hoewel het team ontzettend overtuigd is van de werkzaamheid en kracht van positief en bewust bezig zijn met de leerlingen, kosten uitvoerige PBS-acties soms ook veel tijd en energie. Een kostbaar goed waar in het speciaal onderwijs zorgvuldig mee moet worden omgegaan!

In het voorjaar van 2017 dacht het interne PBS-team; “Dat kan beter”! Er werd een eenmalige PBS-actie op touw gezet die iedereen (leerlingen en personeel) weer zou laten zien hoe simpel en leuk het eigenlijk ook weer is. Deze eenmalige actie bleek echter zo ontzettend sfeer- en succesvol, dat er werd besloten om door te gaan met afgebakende, maandelijkse terugkerende dag-acties. Hoewel de acties door de leerlingen gezien kunnen worden als ‘traktaties met een educatief tintje’, vindt er vooraf een zorgvuldige voorbereiding plaats die toch verrassend weinig tijd kost.


De succesfactoren die gaandeweg werden gevonden zijn als volgt. 

1. Acties zijn van iedereen.
 Het PBS-team doet een zeer summier thema-voorstel en vraagt aan collega’s (iedereen aanwezig!) wat zij hiervan vinden en hoe we het verder kunnen uitbouwen.
2. Acties dienen zo goed georganiseerd te zijn dat ze alleen maar positief kunnen uitpakken. Daarmee wordt niet bedoeld dat alles wordt ingeperkt, maar wel dat alle opties en uitkomsten doordacht zijn. Doordat iedereen betrokken is vanaf het concept, is iedereen gemotiveerd om een positieve uitkomst te bewerkstelligen.
3. Acties zijn educatief.
 Het doel van ons onderwijs is om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij; daar horen ook maatschappelijk relevante onderwerpen bij die niet standaard in het curriculum voorbij komen. Thema’s zijn bijvoorbeeld: Het recht op onderwijs (gekoppeld aan de dag van de leerplicht), koningsspelen, cultuurmarkt, enz. Er is altijd een les op de dag van de PBS-actie die het maatschappelijke thema uitdiept.

4. Acties zijn uitgesproken positief. Leerlingen krijgen een token (respect, veiligheid, vertrouwen) dat past bij het gedrag dat zij vertonen. Bijvoorbeeld, iemand voor laten gaan met sjoelen op de koningspelen; “Top, dat je je buurman laat voorgaan, ik geef je een respect-kaartje”. Tokens geven een directe bekrachtiging van gewenst gedrag.

Contactpersoon: Laura Bruggink
E-mail: l.bruggink@altra.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017