logo

UNIK MBO Onderwijs

UNIK MBO Onderwijs
UNIK MBO Onderwijs, Natascha Heeroma

‘Als een jongere niet leert zoals wij lesgeven, moeten we gaan lesgeven zoals de jongere leert.’

Veranderende wet- en regelgeving met betrekking tot de financiering van de AKA en de huidige ENTREE-opleidingen heeft de opstelling van veel ROC’s doen veranderen. Waar voorheen de jarenlange succesvolle samenwerking met ROC’s gebaseerd was op hun ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’, bleek dat nu minder prioriteit te hebben. Deze veranderingen in het MBO hebben jongeren, ouders en onderwijsinstellingen voor nieuwe uitdagingen gesteld.

Om te blijven voorzien in de behoefte van een groep kwetsbare leerlingen is er op initiatief van enkele zeer betrokken collega’s van de VSO scholen, ‘de Buitenhof en de Pyler’ uit Heerlen en ‘Xaverius LW&TC’ uit Sittard een niet bekostigd instituut/stichting opgericht: ‘UNIK MBO onderwijs’. Een initiatief geheel in eigen ‘vrije tijd’ uitgebroed en met veel enthousiasme omarmd door in eerste instantie de VSO scholen, de jongeren en hun achterban. Steeds meer scholen, instellingen en gemeente tonen belangstelling. Er worden reeds voorzichtig pilots gedraaid met gemeenten en andere scholen. En dit tot ieders tevredenheid.

Deze stichting, die geen juridisch verband heeft met de VSO-scholen of ROC’s, zal onafhankelijk en onder toezicht van de Onderwijsinspectie en een regionaal georganiseerde bedrijfstakkencommissie ENTREE-onderwijs en examinering aanbieden.

Contactpersoon: Natascha Heeroma
E-mail: n.heeroma@xaverius-sittard.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017