logo

Van ‘Silent Room’ naar ‘roem op school’

Van ‘Silent Room’ naar ‘roem op school’
Campus Special Needs, Guido Heijnen

Als muziekdocent probeer ik optimaal het muzieklokaal te benutten door leerlingen middels bandcoaching via hoofdtelefoons (verbonden met een Jamhub Tourbus) een zelfgekozen instrument te leren bespelen, op de beat van hun zelfgekozen nummer. Na 2-3 lessen, wanneer de leerlingen succeservaringen hebben opgedaan en hun eenvoudig tot complexe partij kunnen spelen, ga ik instrumenten met elkaar via hoofdtelefoons samenvoegen (bevorderen van samenspel). Na 4 weken speelt de gehele klas het nummer met de MP3 mee. Na 5 weken speelt de klas het nummer zelfstandig zonder MP3. Dit is geen utopie, maar reeds meerdere jaren een feit gebleken!

Doel: Uiteindelijk leidt dit tot een optreden tijdens de C.S.N Got Talent dag, waarbij leerlingen aan elkaar kunnen laten zien en horen welke speciale talenten ze hebben, waarvan anderen vaak geen weet hebben. Ieder talent krijgt op deze dag zijn of haar eigen podium en ‘moment of fame’. Uit ervaring, maar ook uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dit een bijzonder positief effect heeft op het zelfvertrouwen van de leerling en op zijn/haar algemene schoolprestaties. Vandaar dat wij als school hier veel waarde aan hechten! Wij vinden het van groot belang om ook ouders en genodigden hierbij te betrekken, zodat ook zij hiervan getuige kunnen zijn. Om deze reden organiseren wij naast de dagvoorstelling (voor alle leerlingen van de school) ook een avondvoorstelling voor ouders en genodigden van de leerlingen die optreden.

Zo ook het voorbeeld van Max (zie foto’s). Max, 13 jaar, kwam dit schooljaar nieuw bij ons op school. Wilde graag leren drummen en daarna zingen. Nu drumt en zingt hij tegelijk en wordt hij door de gehele school gewaardeerd (roem). Door het showen van zijn talent heeft zijn zelfvertrouwen een enorme boost gekregen! Als bewijs heb ik hier videomateriaal van. Helaas kon ik dit niet bij dit project voegen omdat het alleen foto’s mochten zijn.

 

Contactpersoon: Guido Heijnen
E-mail: g.heijnen@mosalira.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 05, 2019