logo

VerhalenLab

VerhalenLab
De Trappenberg, Matthijs Jongepier & Stefke de Wit

In het VerhalenLab werken SO-ZML-leerlingen (ZML profiel 3/4) wekelijks binnen de context van een verhaal integratief met de doelen uit WO, mondelinge taal, rekenen etc. De groepsleerkrachten bepalen de doelen waar wij een verhaal omheen ontwikkelen.

Wij ontvangen de leerlingen hiervoor in een theaterlokaal dat enkel met het hoogstnoodzakelijke (prikkelarm) is ingericht:

  • Intro-muziekje
  • Zwarte gordijnen
  • Theaterwerklicht
  • Een ‘spullenkast’ waarop de te gebruiken kostuums en voorwerpen zichtbaar klaarliggen, een spannend doosje met een hotelbel, een voorwerp uit het verhaal dat gaat komen
  • De letters VERHALENLAB (in een verkeerde volgorde)

Iedere aflevering begint met een vast ritueel; de leerlingen ‘bellen in’ en leggen de letters in de juiste volgorde. Aan het einde van de aflevering ‘bellen’ de leerlingen ook weer ‘uit’. Op deze manier maken we duidelijk onderscheid tussen realiteit en de spelwerkelijkheid van het VerhalenLab. Na het inbellen nemen rolfiguren de leerlingen mee het verhaal in door een prikkelende situatie te schetsen. Hier komt altijd een meer of minder expliciete hulpvraag uit voort.
De rolfiguren die wij spelen liggen in theatrale status onder die van de leerlingen. Hierdoor plaatsen we de leerlingen in een expert-rol. Waar er in die rol onvoldoende kennis of kunde aanwezig is, treden wij als ons zelf (Stefke & Matthijs) op als coach.

Na een week waarin een aflevering heeft plaatsgevonden, volgt een week waarin de leerlingen in eigen klassensetting een vervolgopdracht krijgen via een audioboodschap, filmpje van een rolfiguur, flessenpost etc. De groepsleerkracht werkt op die manier met de klas door in het verhaal. Het resultaat van de opdracht is altijd nodig voor het goede verloop van de volgende aflevering.

De leerlingen ontwikkelen in het VerhalenLab al snel een sterke (emotionele) betrokkenheid bij het verhaal en zijn karakters. Hierdoor ontstaat als vanzelf een noodzaak tot onderzoekend leren. Het zorgt voor een besmettelijke speelsheid bij leerlingen en collega’s.

Waar de ZML-leerling uit zichzelf niet snel verbanden legt tussen de verschillende vakgebieden en binnen de reguliere klassensetting moeite heeft met het denken en handelen vanuit abstracties, stimuleert het VerhalenLab dit op een natuurlijke, oorspronkelijke manier.

Elke aflevering van het VerhalenLab word vastgelegd met de camera op een statief. Dit geeft ons de mogelijkheid om gedrag en interacties van en met leerlingen terug te kunnen kijken. Het geeft ons opmerkelijk meer zicht op wat deze categorie leerlingen blijkt te kunnen.

Het VerhalenLab biedt mogelijkheden tot het beoefenen van Levenskunst. Het is voor de kinderen een veilige plek. In het spel kan er namelijk nooit iets echt misgaan. Er is voldoende ruimte voor authenticiteit, voor het beoefenen van authenticiteit. De kinderen gaan op een natuurlijke manier met elkaar om en oefenen zich daardoor vanzelfsprekend in samenwerking en in het met elkaar oplossen van problemen. De kinderen zijn erg betrokken op de ingebrachte verhalen. De verhalen nodigen hen uit om mee te denken en zich te verplaatsen in het perspectief van een ander. Tijdens het VerhalenLab worden zowel de successen als de mislukkingen samen beleefd. Ieder moment geeft mogelijkheden voor een nieuw begin en dat geeft heel veel speelse ruimte.

Contactpersoon: Matthijs Jongepier & Stefke de Wit
E-mail: m.jongepier@dekleineprins.nl & s.dewit@dekleineprins.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017