logo

Wijkgericht schoolklusteam

Wijkgericht schoolklusteam
De Bernardusschool, Elly Mulder

Onze school, de Bernardusschool, is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot maximaal 20 jaar. De school is gelegen in het stadsdeel Benoordenhout. De school heeft een SO-afdeling (leeftijd 4 tot +/- 12 jaar) en een VSO-afdeling (leeftijd +/- 12 – max. 20 jaar). Ons onderwijs heeft als voornaamste doel de kansen van leerlingen op een volwaardige participatie in de maatschappij te vergroten. Het onderwijs is geen doel op zich, maar een middel om leerlingen doelgericht en planmatig toe te leiden naar blijvende participatie. Eén van de werkwijzen om dit doel te bereiken is de inzet van het wijkgerichte schoolklusteam, waarbij het leren buiten de school in de wijk plaatsvindt.

Het is voor onze leerlingen belangrijk om praktijkervaring op te doen buiten de muren van de school. Daartoe heeft onze school een project opgestart, te weten het project wijkgericht schoolklusteam. In het kader van dit project voeren leerlingen in de wijk klussen uit. Dit gebeurt onder begeleiding van één of meerdere leerkrachten van de school. Vaardigheden, die de leerlingen in de school geleerd hebben, kunnen ze toepassen bij de klussen in de wijk. Bij het wijkgericht werken is er sprake van differentiatie. Er wordt door de begeleider(s) van de school duidelijk rekening gehouden met de verschillen in kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen. Themamatig worden buurtbewoners gekoppeld aan school, bijvoorbeeld middels kunst en cultuur. Ook zien we graag dat onze leerlingen en buurtbewoners samen aan de slag gaan.

Het project heeft de volgende doelen:

 • Vergroten van werknemersvaardigheden/arbeidsvaardigheden
 • Vergroten van de zelfredzaamheid van de leerlingen
 • Vergroten van de sociale vaardigheden
 • Participatie in de samenleving bevorderen
 • Inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden, kwaliteiten, maar ook beperkingen

 • De volgende klussen worden (nu al) uitgevoerd:

 • Onderhouden Jeu de Boulebaan
 • Glas ophalen bij de bewoners van twee grote flatgebouwen en dit glas naar de glasbak brengen, waar het moet worden gesorteerd
 • Werkzaamheden bij verenigingen, zoals HDM/Rugby/RKC (veld vrijmaken, papier prikken prullenbakken legen)
 • Werkzaamheden ten behoeve van buurthuis Evita (de was , flyeren, papier snipperen, tuinonderhoud, mappen maken, hand en spandiensten etc.)
 • Deur aan deur-oud papier en glas inzamelen (de leerlingen leren zo contact te maken met onbekenden en een praatje te maken)
 • Bezoeken wijkbureau
 • De was doen voor buurthuis Evita
 • Organiseren open podium

Bekijk hier de video wijkgericht werken in Den Haag.

Contactpersoon: Elly Mulder
E-mail: emulder@bernardus.lucasonderwijs.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017